Admir Šehidić je magistar informacijskih tehnologija sa više od 10 godina iskustva u IT polju.

Predavači IT Akademija

Admir Šehidić

Admir Šehidić je magistar informacijskih tehnologija sa više od 10 godina iskustva u IT polju. 2009. godine je počeo raditi kao software developer, a poslije je isti posao nastavio raditi na Fakultetu informacijskih tehnologija (FIT) kao član tima za razvoj i održavanje platforme za podršku učenju na daljinu. Od 2012. godine je uključen u nastavni proces na predmetima iz oblasti baza podataka i programiranja.

Objavio je više istraživačkih radova te aktivno učestvovao u razvoju velikog broja softverskih projekata. 2015. godine je sa kolegama osnovao IT kompaniju u kojoj je danas zaposlen na poziciji direktora. Posjeduje široko praktično iskustvo u radu sa različitim Microsoft tehnologijama, prvenstveno u oblasti baza podataka i razvoja softvera, te svakodnevno istražuje nove tehnologije i njihovu praktičnu primjenu u okruženju.