Prijava za obuke i uvjeti plaćanja

DNS IT Akademija odobrava nekoliko modela plaćanja, a procedura koju polaznici prolaze prilikom prijave za obuke sačinjena je u dva koraka:

  • prijava
  • rezervacija

Prijavom se smatra inicijalni kontakt, odnosno ispunjena i poslana forma na linku ispod, prilikom čega će zainteresirani polaznici dobiti osnovne informacije u vezi sa DNS IT akademijom, kao i da eventualno ostave svoje kontakt podatke kako bi ih informirali o svim budućim obukama, webinarima, seminarima i sl.

Rezervacija podrazumjeva dva koraka:

  • uplatu minimalno 25% od cijene obuke za koju se polaznik prijavio
  • potpisivanje Ugovora o prisustvovanju obuci, koji potpisuju svi polaznici DNS IT Akademije.

Fizičke osobe uplatu mogu obaviti na nekoliko načina:

  • e-Bankingom
  • u svakoj banci ili pošti na račun DNS IT Akademije
  • dolaskom u prostorije DNS IT Akademije
prijava