Već 20 godina se profesionalno bavi informatikom, od cega 15 godina iskustva u bankarskom sektoru na poziciji IT Architect i IT Security. Prije 5 godina osniva vlastitu tvrtku DNS IT Consulting and Services koja se bavi implementacijama Microsoft servisa kao i edukacijom IT strucnjaka.

Predavači IT Akademija

Denis Mihić

Već 20 godina se profesionalno bavi informatikom, od cega 15 godina iskustva u bankarskom sektoru na poziciji IT Architect i IT Security. Prije 5 godina osniva vlastitu tvrtku DNS IT Consulting and Services koja se bavi implementacijama Microsoft servisa kao i edukacijom IT strucnjaka. Microsoft ga je nagradio 5 godina zaredom prestižnom titulom Microsoft MVP (Most Valuable Professional) za Cloud and Datacentar Management.

Nosilac je brojnih Microsoft certifikata uključujući MCT, MCDST, MCSA+S, MCSE+S, MCTS, MCITP i MCSE:Private Cloud, MCSE:Server Infrastructure.Primarni interesi su dizajniranje i planiranje Active Directory infrastrukture, Business Continuity i Disaster Recovery rješenja, dizajniranje i implementacija Windows Server infrastrukturnih servisa (DNS, DHCP, PKI, MS Cluster…), planiranje i implementacija rješenja baziranih na Microsoft tehnologijama, instaliranje i konfiguracija Virtualnih okruženja, na Hyper-V i drugim platformama.

Jedan od osnivača i voditelj Hercegovina Microsoft Community ITPRO grupe u Mostaru. Već duže vrijeme aktivan kao predavač na Microsoft konferencijama i IT PRO User grupama u regiji. Predavao na MS Network 2.0, 3.0, 4.0 i 5.0 i 7 (BiH), Windays 13, 16 i 17 (Hrvatska), KulenDayz 2016, Advanced Technology Days 14 (Hrvatska), Sinergija 12 i Sinergija 15 (Srbija), TechDay 2013, 2014 (BiH), a na Sinergiji 12 i MS Network 3.0 izabran među Top 10 predavača. Također je i jedan od trenera na projektu Microsoft Skills Centar u BiH.