Kreiranje upita nad Microsoft SQL Server bazama podataka (Quering)

Microsoft tečajevi

Kreiranje upita nad Microsoft SQL Server bazama podataka (Quering)

Kreiranje upita nad Microsoft SQL Server bazama podataka (Quering)

Trening je prilagođen polaznicima koji imaju osnovno predznanje iz relacionih baza podataka a koji svoje znanje žele unaprijediti kroz primjenu Microsoft SQL Server platforme. Fokus treninga je stavljan na upotrebu T-SQL jezika u radu sa podacima.

Sadržaj treninga čine sljedeće teme:

  1. Uvod u Microsoft SQL Server
  2. Osnove administracije na SQL Server platformi
  3. Uvod u SQL i T-SQL
  4. Dohvatanje i filtriranje podatka
  5. Dohvatanje podataka iz više tabela
  6. Grupisanje i agregacija podataka
  7. Kreiranje podupita
  8. Optimizacija i poboljšanje performansi upita
  9. Modifikacija podataka
  10. Kreiranje objekata za rad sa podacima

Microsoft tečajevi za Vas

Svi Microsoft tečajevi na jednom mjestu