Raspored obuka

Zbog uticaja globalne pandemije uzrokovane Corona virusom, DNS IT Akademija se prilagodila i poduzela mjere zaštite uvođenjem treninga putem online platforme – uživo u virtualnoj učionici.

I dalje smo zadržali jedinstven pristup što se tiče praktičnih vježbi gdje će polaznici pristupati DNS IT infrastrukturi online i raditi vježbe uz interakciju sa predavačem.

Svaki polaznik ima dediciranu opremu na kojoj radi praktične vježbe.

1. Webinar: Custom Workshop, Sistemska administracija, Windows Server 2019, HyperV,Active Directory,Cluster – High Availability, Storage, Windows Deployment Services, WSUS, Backup.

…ili drugi:

2. Webinar: Custom Workshop, Vmware sistemska administracija, vSphere 7 infrastruktura, ESXi hypervisor, vSphere vCenter, Cluster-HA, DRS, Fault Tolerance, vSphere Networking, Storage, iSCSI, FC, Monitoring, Lifecycle Manager (ex.Update Manager).